By

South Africa Ingwane 90.6/104.5 fm
Ingwane 90.6/104.5 fm
LIVE

Ingwane 90.6/104.5 fm

Iziko Lam. Iziko Lakho

width=150 Ingwane Fm siskhululo salapha ekuhlaleni esiseMthatha usifumana ku 90.6mhz ukuba ukulamacala asePort St Johns naku 104.5mhz xa useMthatha

Contacts

Address : 7 Sisson Street, 5099 Umtata, South Africa

Email : ingwanefm@gmail.com

Phone : 064 532 1348

By